Category Archives: آموزش ساخت فلزیاب

آموزش ساخت مدار فلزیاب

آموزش ساخت مدار فلزیاب

آموزش ساخت مدار فلزیاب : آموزش ساخت مدار فلزیاب : فلزیاب بوسیله یک سر آشکار ساز (که معمولا یک سیم پیچ الکتریکی در نزدیکی سطح زمین است)کار می کند. یک میدان مغناطیسی که بوسیله این سیم پیچ به وجود می آید. در خاک نفوذ می کند اگر میدان از آهن،فولاد،یا فلزات خاص دیگر عبور می-بیشتر بخوانید

طراحی مدار فلزیاب ساده

طراحی مدار فلزیاب ساده

طراحی مدار فلزیاب ساده فلزیاب یک دستگاه بسیار رایج است که برای چک کردن افراد ، چمدان‌ها   یا کیسه ها در مراکز خرید، هتل‌ها، سالنهای سینما و …  برای اینکه اطمینان حاصل شود که فرد هیچ فلزی یا مواد غیر قانونی مانند اسلحه ، بمب و غیره را حمل نمی کند، استفاده می شود. انواع-بیشتر بخوانید

Call Now Button